Urząd Drukuj

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Graniczna Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy którego Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z późn. zm.).

Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie – Dyrektor Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Szczecinie.