Komunikaty Drukuj

Szczecin, dnia 12.11.2018 r.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1200,00 złotych


Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie działając zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r, poz. 729), informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin.

Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymanie zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem.
Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do dnia 30.11.2018 r do godz. 10.00 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres: Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu).

Ofertę należy składać/dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin  ,,Oferta na zakup składników majątku ruchomego”.

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania tj. w dniu 30.11.2018 r. godz. 10.00. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w Załączniku nr 1.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE w Szczecinie.

Informacji dodatkowych udziela Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego Grzegorz Galiński tel. 91 462 43 18 wew. 28.Załącznik nr 1
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO  Pobierz

Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA OFERTY Pobierz

 

 


 

 

Szczecin, dnia 25.10.2017 r.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1200,00 złotych


Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie działając zgodnie z
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r, poz. 729), informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin.

Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymanie zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem.
Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym              w Załączniku nr 2 do dnia 10.11.2017 r do godz. 10.00 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres: Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu).

Ofertę należy składać/dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160,       70-481 Szczecin  ,,Oferta na zakup składników majątku ruchomego”.

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania tj. w dniu 10.11.2017 r. godz. 10.00. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w Załączniku nr 1.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE w Szczecinie.

 

Informacji dodatkowych udziela Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego Grzegorz Galiński tel. 91 462 43 18 wew. 28.


Załącznik nr 1 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO  Pobierz

 

Załącznik nr 2  WZÓR FORMULARZA OFERTY Pobierz


 


 

Szczecin, dnia 21.09.2016 r.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 300 euroGraniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761 z późn. zm.), informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego, zgodnie z Załącznikiem nr 1.


Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin.


Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymanie zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem.


Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do dnia 17.10.2016 r. do godz. 10.00 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres: Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu).


Ofertę należy składać/dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin  ,,Oferta na zakup składników majątku ruchomego”.


Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania tj. w dniu 17.10.2016 r. godz. 10.00. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w Załączniku nr 1.


Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE w Szczecinie.
Informacji dodatkowych udziela Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego Grzegorz Galiński tel. 91 462 43 18 wew. 28.


Załącznik nr 1 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO  Pobierz

 

Załącznik nr 2  WZÓR FORMULARZA OFERTY Pobierz

PAŃSTWOWY GRANICZNY

INSPEKTOR SANITARNY

W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 21.09.2016 r.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 300 euroGraniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761 z późn. zm.), informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin.

Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymanie zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem.
Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym              w Załączniku nr 2 do dnia 17.10.2016 r. do godz. 10.00 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres: Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu).

Ofertę należy składać/dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160,       70-481 Szczecin  ,,Oferta na zakup składników majątku ruchomego”.

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania tj. w dniu 17.10.2016 r. godz. 10.00. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w Załączniku nr 1.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE w Szczecinie.

Informacji dodatkowych udziela Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego Grzegorz Galiński tel. 91 462 43 18 wew. 28.

Załącznik nr 1 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO  Pobierz

Załącznik nr 2  WZÓR FORMULARZA OFERTY Pobierz

Załącznik nr 1

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

Lp.

Przedmiot

Cena sprzedaży

Uwagi

Zdjęcie

1.

Notebook Lenovo v200

220,00 zł

Uszkodzona matryca i zasilacz, zarysowania na obudowie.

2.

Samsung monitor 931bw

200,00 zł

Uszkodzona matryca, ślady uszkodzeń mechanicznych na obudowie.

3.

Drukarka HP Deskjet 5940

20,00 zł

Uszkodzony podajnik papieru, uszkodzenia obudowy, ślady użytkowania.

4.

Kopiarka MINOLTA EP1054

50,00 zł

Uszkodzony bęben i podajnik papieru.

5.

Drukarka

SHARP AR-163

50,00 zł

Uszkodzony bęben i podajnik papieru.

6.

Niszczarka Kobra150

20,00 zł

Uszkodzenie mechanizmu niszczenia dokumentów oraz pojemnika na odpady, wyraźne ślady użytkowania.

7.

Termometry laboratoryjne – komplet 2 szt.

1,00 zł

Rozwarstwienie wskaźnika pomiaru temperatury.

8.

Telefon bezprzewodowy Philips se430

20,00 zł

Uszkodzony wyświetlacz, przerywa połączenia, uszkodzenia obudowy.

9.

Telefon komórkowy Nokia e66

1,00 zł

Brak możliwości ładowania baterii, uszkodzenia mechaniczne.

10.

Telefon komórkowy Samsung i900 Omnia

150,00 zł

Brak możliwości ładowania baterii, uszkodzenia mechaniczne pokrywy.

11.

Telefon komórkowy Nokia 515

50,00 zł

Brak możliwości ładowania baterii, uszkodzenia mechaniczne pokrywy.

12.

Kalkulator SHARP Elsimate EL-2125C

1,00 zł

Nie włącza się.

13.

Krzesło obrotowe

10,00 zł

Uszkodzone oparcie i mechanizm regulacji wysokości.

14.

Krzesło biurowe

1,00 zł

Uszkodzone oparcie, zniszczona tapicerka.

15.

Krzesło biurowe

1,00 zł

Uszkodzone oparcie, zniszczona tapicerka.

16.

Czajnik bezprzewodowy „Romix”

1,00 zł

Uszkodzony – woda przecieka.

17.

Umywalka Bahama

10,00 zł

Uszkodzona –  pęknięcia i przeciek wody, uszkodzenie spustu wody.Załącznik nr 2 Wzór

Formularz oferty na zakup składników majątku.

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...

Adres zameldowania: …………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu komórkowego: ……………………………………………………………………..

Ja, niżej podpisany/(-a) w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego nr…………………………………z dnia……………….składam ofertę na zakup następujących składników majątku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

(wpisać nazwę składnika/(ów) majątku)

W cenie zaproponowanej w ogłoszeniu o sprzedaż i zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez Graniczną Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Szczecinie oraz wpłaceniu na konto GSSE należnej kwoty w terminie     7 dni od dnia powiadomienia mnie o wyborze mojej oferty.

Okres związania ofertą wynosi 14 dni.

………………………………………..

Miejscowość, data i podpis